1

Informació complementària per procediments que no es realitzen en centres registrats, requerida per la Generalitat.

 

La Generalitat de Catalunya notifica els nous requeriments a partir de l'1 d'abril del 2015:

1-Resumen no técnico (castellà) (per procediments AE). Aquest informe ha de ser en castellà com obligatori ja que es penjarà a la web htp://www.magrama.gob.es. També es pot fer en català i enviar-ho conjuntament amb l'obligatori. Resum no tècnic (català).

2-Incloure classificació de severitat del procediment.

 

1

1 Instruccions per a realitzar la confirmació de procediments Instruccions per a revalidar els procediments Instruccions per a emplenar la fitxa de sol·licitud d'autorització expressa Instruccions per a emplenar el formulari de notificació prèvia

Instruccions per presentar procediments

Acccés a l'aplicació de la CEEAH

Gestió de procediments presentats a la CEEAH

Presentació i aprovació de procediments d'experimentació animal i humana

1
Instruccions per a acreitar el personal investigador o experimentador